Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, along with..

UPSC Practice recommends Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, along with Shri Keshav Prasad Maurya and Shri Brajesh Pathak, Deputy Chief Ministers of Uttar Pradesh, called on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan.

Courtesy: Twitter